Eigenzinning-logo-orthopedagogiek
orthopedagogiek-eigenzinnig-coaching-kinderen

Familie opstellingen

De rode draad van mijn begeleiding is dat ik intuïtief en systemisch werk. Ik richt me op het hele gezin of jouw gezin van herkomst. Vader, moeder, broers en zussen zijn allemaal onderdeel van hetzelfde gezinssysteem en hebben invloed op elkaar. 

Lees hieronder meer over systemisch werk.


Voor ouders

Alleen jouw zoon of dochter coachen, zonder naar jullie als ouders te kijken, heeft geen zin. Bij ouders liggen vaak belangrijke sleutels voor heling, verandering en doorbraken. Dus als je met mij aan de slag wilt, moet je bereid zijn om met jezelf aan de slag te gaan. 

Dat vraagt om moed en kracht om naar jezelf als ouder en mens te kijken. Ik bied professionele ondersteuning en een veilige, warme bedding waarin alles er mag zijn.

orthopedagogiek-eigenzinnig-coaching-kinderen


Voor pubers en jongvolwassenen: geheimhoudingsplicht

 

Soms kunnen er zaken bij jou en/of bij je ouders, verzorgers of andere familieleden spelen die je liever (nog) niet met je ouders deelt. Jij bepaalt wat er wel en niet teruggekoppeld wordt aan je ouders, verzorgers en andere partijen. Voor orthopedagogen en psychologen geldt vanuit de beroepscode NVO een beroepsgeheim. Dit houdt onder andere in dat we een geheimhoudingsplicht hebben voor alle communicatie met Eigenzinnig. De informatie die je met mij deelt is veilig. Er zijn een aantal uitzonderingen op het beroepsgeheim. Voor meer informatie zie de ‘Algemene voorwaarden’ van Eigenzinnig of de NVO beroepscode op www.nvo.nl. Daarnaast houden we ons aan de voorschriften van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie ook het ‘Privacybeleid’ van Eigenzinnig.

 

 

Familie opstelling

Een van de onderdelen van mijn begeleiding is een familieopstelling. Deze kan waardevolle inzichten geven, maar is geen ‘quick fix’ of ‘oplossing’ voor een familieprobleem. 

Tijdens een familieopstelling wordt het gezin opgesteld. Er wordt dan een ‘wetend veld’ neergezet, waaraan vragen gesteld kunnen worden. Dat veld kan gecreëerd worden met poppetjes op tafel en vloerankers, waarop je kunt gaan staan. 

Een familieopstelling kan zonder al te veel woorden laten zien wat er speelt binnen het gezin en welke positie jij en/of je kind inneemt ten opzichte van andere familieleden. Je kunt onbewust ´verstrikt´ geraakt zijn in onverwerkte emoties van anderen. Waardoor het lastig is om je eigen plek binnen het systeem in te nemen en voluit te leven. 

familieopstelling-eigenzinnig-coaching


Drie wetten systemisch werk

  • Iedereen heeft zijn eigen plek
  • Geven en nemen zijn in balans
  • Iedereen hoort erbij (ook miskramen en vroeg overleden kindjes)
 

Als er aan één van deze wetten niet wordt voldaan, dan ontstaan er verstoringen binnen het systeem. Deze kunnen allerlei vage lichamelijke en geestelijke klachten, overtuigingen en patronen veroorzaken in je werk, relaties, vriendschappen, etc. Een aantal voorbeelden zijn angsten, slechte gezondheid en ziekte, moeite met ‘nee’ zeggen en beslissingen nemen, schuldgevoelens, onverklaarbaar gevoel van gemis ‘dat er iets mist in je leven’, oververantwoordelijkheid, jezelf niet op waarde schatten, pleasegedrag, burn-out, moeite met vriendschappen en relaties, boosheid en slachtofferschap. Een familieopstelling is een krachtige methode voor het doorbreken van patronen binnen de familie (die van generatie op generatie worden doorgegeven) en familielot. 

orthopedagogiek-eigenzinnig-coaching-kinderen

‘Onverwerkte emoties van eerdere generaties worden doorgegeven in de familielijn.

Zonder dat je het doorhebt kun je belast zijn met trauma’s van je (voor)ouders.

Een familieopstelling kan er voor zorgen dat je inzicht op doet hierin. Ook voor jou als ouder geldt, alle stukken die je niet oplost kun je aan je kinderen en toekomstige generaties doorgeven.’

'Bewust anders' aan de slag?