Eigenzinning-logo-orthopedagogiek

Scholing, workshops en lezingen

Mijn kennis en ervaring zet ik ook graag in voor onderwijsvernieuwing en scholingen en workshops op maat voor professionals (leerkrachten, pedagogisch medewerkers, kindercoaches en vaktherapeuten) en ouders en verzorgers. Afhankelijk van de vraag en behoefte werk ik samen met andere experts uit de (jeugd)zorg, onderwijs, coaching en healing. 

In samenspraak met de aanvrager stellen we scholingen, lezingen en workshops op maat samen. Voorbeelden zijn: puberbrein (brein in relatie tot opvoeding en gedrag), pubercommunicatie (communicatieproblemen tussen ouder en kind), geweldloze communicatie, ACT Your Way (Acceptance and Commitment Therapy) en hoogsensitiviteit en prikkelverwerking.  

Mijn missie

Mijn missie is om verandering teweeg te brengen in alle lagen van de maatschappij, waarbinnen ik me focus op de reguliere (jeugd)zorg en het onderwijs. Ook het onderwijs vraagt om een andere kijk op kinderen, leren, gedrag, emotionele intelligentie en ontwikkeling. Vanuit mijn eigen ervaring als puber heb ik gemerkt dat het onderwijs zich vooral richt op de ratio en het denkvermogen, wat maakte dat ik vastliep. De gevoelswereld en intuïtieve wijsheid worden naar de achtergrond gebracht, terwijl hier juist de sleutels tot groei, eigenheid en geluk te vinden zijn. Mogen zijn wie je bent op alle lagen, dat is geluk! 

Ik droom van een onderwijsland waar kinderen, jongeren en (jong)volwassenen in volle kracht met hun volledige potentieel in de wereld staan. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat we ze leren wie ze zijn, uitleggen hoe hun brein werkt, ondersteunen in hun identiteitsontwikkeling en in het (h)erkennen van gevoelens, gedachten en emoties en leren hoe ze hier naar kunnen handelen. En last but not least, dat het leven gepaard gaat met ‘lijden’ (dat hoort bij het mens zijn) en je hiervan kunt groeien. 

marieke-smolders-eigenzinnig

‘Ik gun het iedereen om zichzelf te leren kennen en op een fijne, ondersteunende manier met hun eigen ‘lijden/hobbels’ om te gaan en zo hun veerkracht en geluk te vergroten.’