Eigenzinning-logo-orthopedagogiek
marieke-smolders-eigenzinnig

Hoe samenwerken met mij eruit ziet

Binnen Eigenzinnig kan je op twee manieren met mij werken, via losse consulten of in een traject van meerdere sessies. Zie hiervoor de pagina ‘Diensten’. 

Als expert én ervaringsdeskundige loop ik een stukje met jou of jullie mee. Ik geloof niet in een standaardaanpak; kleur graag op gevoel buiten de lijntjes. 

Dat doen we op een professionele, speelse en creatieve manier, die zowel intuïtief als lekker down-to-earth is. 

Mijn aanpak is een combinatie van wetenschappelijke kennis en inzichten uit de orthopedagogiek en psychologie gecombineerd met energetisch-, intuïtief- en systemisch werk, coaching hoogsensitiviteit en prikkelverwerking (Prikkelstorm), intuïtieve rouwbegeleiding en mijn eigen intuïtieve voelsprieten.  

Onderstaand wordt de werkwijze voor een traject weergegeven. De werkwijze van de losse consulten staat bij ‘Diensten‘ bij Intuïtieve consulten weergegeven. 

 

De aanmelding (traject)

1. Je verstuurt de aanmelding

Via het formulier op mijn website wordt de aanmelding verstuurd voor een mogelijke samenwerking en een vrijblijvende kennismaking.

2. Ik neem contact met je op

Ik neem telefonisch contact met jullie op om een korte telefonische afspraak in te plannen. Heeft u tijd, kunnen we dit direct doen.

 

3. We hebben een korte persoonlijke kennismaking

In dit gesprek kijken we samen of ik de juiste persoon ben voor jullie situatie en de hulpvraag. Dit alles is kosteloos en zonder verplichtingen.

Is er een klik?

4. We gaan het intake gesprek in

Ervaar je de klik en wil je met mij starten? Dan plannen we samen een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op jouw situatie, jullie hulpvraag en (verander)wensen.

5. Ik stel een plan van aanpak op

Vanuit ons gesprek stel ik een plan van aanpak op waarvan ik denk dat dit ons richting de gestelde doelen brengt. Denk hierbij aan ‘hoe’, ‘wanneer’, ‘met wie’ en ‘in welke frequentie’. 

6. Er komt een akkoord

Je ontvangt alle documenten en overeenkomsten en ondertekend deze. Hierna kunnen wij officieel onze samenwerking starten.

 

Het Eigenzinnige traject

7. We starten de samenwerking

We starten de samenwerking viade eerste gesprekken face-to-face of online. Deze gesprekken kunnen wekelijks zijn, maar dit kan ook variëren. Samen kijken we naar een gewenste frequentie.

8. We evalueren tussentijds

Tussentijds evalueren we jouw proces en de gestelde doelen. Op deze manier kunnen we samen de kwaliteit waarborgen en het traject naar wens aanpassen indien nodig.

9. We sluiten af met een eindevaluatie

Wanneer de gestelde doelen behaald zijn, gaan we naar de afronding van het traject. We zullen gezamenlijk evalueren op de doelen. 

 

Samen aan de slag richting een positieve ontwikkeling?

Privacy

Zowel voor, tijdens als na een traject respecteer ik jouw privacy en gaat Eigenzinnig zorgvuldig met jouw gegevens om. Er wordt gehouden aan de voorschriften van de Wet Algemene Verordening (AVG). Informatie aan derden gebeurt alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Voor meer informatie rondom het verwerken van jouw persoonsgegevens, zie het Privacybeleid van Eigenzinnig.

Voor orthopedagogen en psychologen geldt een beroepscode en een beroepsgeheim. Dit houdt onder andere in dat we een geheimhoudingsplicht hebben voor alle communicatie met Eigenzinnig. De informatie die je met mij deelt is veilig. Er zijn een aantal uitzonderingen op het beroepsgeheim. Voor meer informatie zie de Algemene Voorwaarden van Eigenzinnig of de NVO beroepscode op www.nvo.nl

Voor pubers

Soms kunnen er zaken bij jou en/of bij je ouders, verzorgers of andere familieleden spelen die je liever (nog) niet met je ouders deelt. Jij bepaalt wat er wel en niet teruggekoppeld wordt aan je ouders, verzorgers en andere partijen. 

Waarborgen kwaliteit

Eigenzinnig vindt het bieden van kwaliteit belangrijk. Als gedragswetenschapper-orthopedagoog ben ik daarom aangesloten bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). De NVO is een beroepsvereniging voor academisch geschoolde professionals. De vereniging richt zich op het waarborgen en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van o.a. het vak van de gedragswetenschapper-orthopedagoog. Daarnaast ben ik als gedragswetenschapper-orthopedagoog ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

orthopedagogiek-eigenzinnig-coaching-kinderen